Word för sekreterare och assistenter

 

Förkunskaper:
Du bör ha kunskaper 
motsvarande vår
grundkurs i Word.

Kurslängd:
1 dag

Pris:
5 000:-

Kursdatum:
14 mars
18 jun

       

Innehåll:

Dokumentinformation

 • - Dokumentegenskaper
 • - Versionshantering
 • - Dokumentskydd

Formatering

 • - Ändra standard för tecken- och styckeformat
 • - Flernivålistor, rubriknumreringar

Protokoll

 • - Indrag
 • - Tabbar
 • - Smart arbete med tabeller

Arbete med rubriker

 • - Använda och ändra formatmallar
 • - Innehållsförteckningar
 • - Navigeringsfönstrets dispositionsläge

Utskick

 • - Koppla adresslistor till etiketter, brev, kuvert och e-post

 

Sidhuvud och sidfot

 • - Annorlunda förstasida
 • - Annorlunda udda/jämna sidor
 • - Avsnitt

Bilder

 • - Nya, proffsiga verktyg för bilder
 • - SmartArt

Integrering med andra Office-program

 • - Infoga diagram med Excel
 • - Importera åhörarkopior från Powerpoint

Språk

 • - Inställningar för autokorrigering, autoformat och undantag
 • - Inställningar för grammatikkontrollen
 • - Egna ordlistor
  • - Översättning

 

Anmäl dig via följande formulär 

Välj kurstillfälle:
Ange programversion:
 
För- och efternamn:
Företag:
E-post:
Telefon dagtid:
Faktureringsadress:
Eventuell bokningskod: