Excel för säljare

 

Förkunskaper:
Du bör ha kunskaper
motsvarande vår
grundkurs i Excel.

Kurslängd:
1 dag

Pris:
5 000:-

Kursdatum:
22 mars

       

Innehåll

Formler och beräkningar

 • - Använda befintliga (och skapa egna) listor för automatisk ifyllnad (t.ex. månader, kvartal, veckodagar och sifferintervaller)
 • - Automatisk summering
 • - Hantera de fyra räknesätten i Excel (jämfört med minidosa)
 • - Skapa och redigera beräkningar/formler
 • - Beräkningar/formler mellan olika bladflikar och arbetsböcker

Funktioner (fördefinierade beräkningar/formler)

 • - Funktionsguiden
 • - Statistiska funktioner (max/mini/medelvärde)
 • - Logiska funktioner (OM)

Format

 • - Anpassa format (t.ex. olika datumformat)
 • - Villkorsstyrd formatering (t.ex. se till att minus-siffror blir röda och plus-siffror gröna)
 • - Hantera utskriftformat och sidlayout

Listor

 • - Sortering
 • - Filtrering
 • - Kontrollera dubbletter
 • - Lås fönsterruta (vid skrollning)
 • - Markera hela listan, kortkommando

Analys och rapport

 • - Skapa och redigera Pivottabeller (skapa urval och scenarier från lista)
 • - Pivotdiagram
 • - Utsnitt (filtrering från pivottabell)
 • - Diagram (t.ex. på din försäljning)
 • - Minidiagram (diagram i en cell)

Klistra in mellan Officeprogram (t.ex. offert), länkad eller inte

 Kortkommandon

 Skapa en liten Excel-mall för offert

 • - Skydda kalkylblad
 • - Makro

 

Anmäl dig via följande formulär 

Välj kurstillfälle
Ange programversion
 
För- och efternamn:
Företag:
E-post:
Telefon dagtid:
 
Faktureringsadress:
Eventuell bokningskod:
 

Kursbeskrivning

Kursplan