Excel VBA-programmering

 

Förkunskaper:
Du bör ha kunskaper
motsvarande vår
fortsättningskurs i Excel.

Kurslängd:
3 dagar

Pris:
12 000:-

Kursdatum:
1-3 mars
7-9 maj

       

Innehåll:

Introduktion till VBA

 • - Vad är makron
 • - Spela in & köra VBA-makron med inspelaren
 • - Titta på och redigera VBA-makron
 • - Visual Basic Editorn
 • - Relativa & absoluta referenser vid inspelning
 • - Koppla kod till knappar och anpassa menyfliksområdet

Programspråkets uppbyggnad

 • - Objekt, egenskaper och metoder
 • - Objektmodell
 • - Objektvariabler

Skriva en VBA-procedur från början

 • - Skriva egen kod
 • - Styra kod (t.ex. If-Then-Else, select case, loopar, For-Each etc)
 • - Funktionen InputBox och MsgBox
 • - Öppna, spara och stänga filer
 • - Växla mellan öppna arbetsböcker
 • - Kopiera data

Konstanter och variabler

 • - Deklarera variabler och konstanter
 • - Välja olika datatyper

Skriva funktioner och procedurer

 • - Vad är procedurer och funktioner
 • - Arbeta med moduler
 • - Argument i procedurer och funktioner

Använd Excels standardfunktioner i VBA procedurer

 • - Avancerade filter (även mellan arbetsböcker)
 • - Att använda kalkylbladsfunktioner i VBA
 • - Anropa Excels dialoger (t.ex. öppna eller spara som)
 • - Skriva formler i kalkylbladet
 • - Hantera och uppdatera namngivna områden

Formulär

 • - Arbeta med formulär, kontroller i formulär
 • - Skriva in data från ett formulär till en kalkyl
 • - Skapa egna menyer och verktygsknappar (både i Excel2003/2007)

Dialogrutor

 • - Excels inbyggda dialogrutor
 • - Dialogrutor i Windows
 • - Komma förbi varningsmeddelanden (t.ex. spara vid stäng)

Textfiler

 • - Öppna, läsa. Skriva till och stänga textfiler
 • - Arbeta med information i textfiler

Kommunikation med andra program

 • - Kommunicera med icke Office-program
 • - Kommunicera med Office-program

Felhantering och felsökning

 • - Verktyg för att felsöka i dina projekt
 • - Skapa en enkel felhanterare

Tips och lösningar kring vanliga frågeställningar (se exempel nedan)

 • - Skriva formler i kalkylbladet
 • - Hantera och uppdatera namngivna områden
 • - Uppdatera pivottabeller
 • - Hantera ett varierande antal rader (t.ex. lägga till data till en befintlig tabell)
  • - Hur man undviker hårdkodade cellreferenser, bladnamn, sökvägar etc.

 

Anmäl dig via följande formulär 

Välj kurstillfälle
Ange programversion
 
För- och efternamn:
Företag:
E-post:
Telefon dagtid:
 
Faktureringsadress:
Eventuell bokningskod:
 

Kursbeskrivning

Kursplan