Power Pivot för Excel - Kom igång

 

Förkunskaper:
Du bör ha kunskaper
motsvarande vår
fortsättningskurs i Excel.

Kurslängd:
1 dag

Pris:
5 000:-

Kursdatum:
20 februari
18 juni

       

Innehåll:

  • - Introduktion till BI och databaser
  • - Repetition arbeta med enklare Pivottabeller
  • - Använda PowerPivot fönstret
  • - Koppla data från externa datamodeller och excellistor
  • - Relationer och filtrering
  • - Beräknade PowerPivotfält
  • - Layout och utformning
  • - DAX formler
  • - Power View, Power Map och Power Query

 

Anmäl dig via följande formulär 

Välj kurstillfälle
Ange programversion
 
För- och efternamn:
Företag:
E-post:
Telefon dagtid:
 
Faktureringsadress:
Eventuell bokningskod:
 

Kursbeskrivning

Kursplan