Excel - Intensivkurs

 

Förkunskaper:
Kursen kräver viss
tidigare erfarenhet
av Excel och vana
av Officeprogrammen
är rekommenderat.

Kurslängd:
1 dag

Pris:
5 000:-

Kursdatum:
15 januari
15 juni

       

Innehåll:

Grunder
• Programfönstret 
• Arkiv och menyflikar
• Kortkommandon
• Inmatning och redigering 
• Kopiera och flytta 
• Skapa serier med autofyll 
• Infoga och ta bort rader eller kolumner 
• Skapa, spara, öppna och stänga

Beräkningar 
• Referenser
• Skapa egna formler 
• Arbeta med enkla funktioner
• Kopiera och redigera formler 
• Relativa och absoluta referenser 
• Autosumma

Format 
• Justera celler 
• Tal-, tecken och datumformat 
• Kopiera format, autoformat 
• Kolumnbredd och radhöjd 
• Kantlinjer och fyllning

Utskrifter 
• Förhandsgranska 
• Skriva ut
• Ändra marginaler 
• Utskriftsformat

Tredimensionell kalkyl 
• Infoga/ta bort kalkylblad 
• Döpa om kalkylblad 
• Flytta och kopiera kalkylblad 
• Bevara kolumnbredd vid kopiering

Diagram 
• Skapa diagram 
• Byta diagramtyp, diagramalternativ 
• Formatera diagramyta, serier, rubrik, skala 
• Ändra källdata 
• Ta bort diagram

Listor 
• Riktlinjer för listor 
• Låsa rad och kolumnrubrik 
• Sortera listor
• Autofilter

 

 

Anmäl dig via följande formulär 

Välj kurstillfälle
Ange programversion
 
För- och efternamn:
Företag:
E-post:
Telefon dagtid:
 
Faktureringsadress:
Eventuell bokningskod:
 

Kursbeskrivning

Kursplan