Excel Grundkurs

En omfattande grundkurs i Excel med inriktning på hur formler och funktioner kan göra kalkylen effektivare. Efter kursen ska deltagaren kunna sätta upp en enkel kalkyl och använda den i arbetet.

Förkunskaper:
Inga

Kurslängd:
2 dagar

Pris:
8 500:-

Kursdatum:
22-23 februari
27-28 mars
3-4 maj
21-22 maj
18-19 juni
27-28 augusti
24-25 september
22-23 oktober
26-27 november

       

Kursbeskrivning

- Skriva in text och tal
- Formatering: datum, tal, text
- Spara, autospara, lösenord
- Utskriftsformat, skriva ut
- Räknesätt, tankesätt
- Enkla formler +-*/
- Funktionerna SUMMA, MEDEL och fler
- Använda funktionsguiden
- Enkla diagram
- Räkna procent av/på/del
- Uppgifter och diskussion om användning i arbetet

Anmäl dig via följande formulär 

Välj kurstillfälle
Ange programversion
 
För- och efternamn:
Företag:
E-post:
Telefon dagtid:
 
Faktureringsadress:
Eventuell bokningskod:
 

Kursbeskrivning

Kursplan