Access

Efter en kurs i databasprogrammet Access har du fått förståelse för hur du ska bygga en enkel databas med flera tabeller, skapa relationer och göra inställningar samt skapa formulär, frågor och rapporter.

Förkunskaper:
Inga

Kurslängd:
3 dagar

Pris:
12 000:-

Kursdatum:
28-30 maj

       

Kursbeskrivning

Tabeller
- Skapa och redigera
- Egenskaper på fält
- Skapa relationer
Frågor
- Urvalsfrågor
- Beräkningsfrågor
Formulär
- Enkla formulär
- Beräkningsfält
- Formulär från flera tabeller
Rapporter

Anmäl dig via följande formulär 

Välj kurstillfälle:
Ange programversion:
 
För- och efternamn:
Företag:
E-post:
Telefon dagtid:
 
Faktureringsadress:
Eventuell bokningskod:
  
 

Kursbeskrivning

Kursplan