Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2016

Kursen behandlar skillnader i funktionalitet mellan Windows Server 2016 och tidigare versioner. Den behandlar funktionalitet på certifieringsnivån MCSA. Detta är Microsoft standardkurs MS20743B på fem dagar. Utbildningen genomförs i en virtuellt miljö med laborationer/övningar som deltagarna har tillgång till 180 dagar efter kursen.

 

Kurslängd:
5 dagar

 

Kursdatum:
21-25 maj

       

Kursbeskrivning

· Installing and configuring Windows Server 2016” explains how to install and perform postinstallation configuration of Windows Server 2016 servers.

· Overview of storage in Windows Server 2016," explains how to configure storage in Windows Server 2016.

· Implementing Directory Services," explains how to implement the Directory Services feature. This module also introduces Microsoft Azure Active Directory.

· Implementing Hyper-V,” explains how to how to install and configure Hyper-V virtual machines.

· Configuring advanced networking features,” explains how to implement an advanced networking infrastructure.

· Implementing Software Defined Networking,” explains how to implement software-defined

· networking.

· Implementing remote access,” explains how to configure connectivity for remote users by

· using the DirectAccess feature.

· Implement Active Directory Federation Services (AD FS)

· Implement remote access.

· Deploy and manage Windows and Hyper-V containers.

· Implementing failover clustering,” explains how to implement failover clustering to provide high availability for network services and applications.

· Implementing failover clustering with Windows Server 2016 Hyper-V,” explains how to

deploy and manage Hyper-V virtual machines in a failover cluster.

 

 

Anmäl dig via följande formulär 

Välj kurstillfälle:
För- och efternamn:
Företag:
E-post:
Telefon dagtid:
Faktureringsadress:
Eventuell bokningskod: