Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016

Detta är Microsoft standardkurs MS20740C på fem dagar. Utbildningen genomförs i en virtuell miljö med laborationer/övningar som deltagarna har tillgång till 180 dagar efter kursen.

 

Kurslängd:
5 dagar

 

Kursdatum:
23-27 april

       

Kursbeskrivning

 

 • · Prepare and install Nano Server, a Server Core installation, and plan a server upgrade and migration strategy.
 • · Describe the various storage options, including partition table formats, basic and dynamic disks, file systems, virtual hard disks, and drive hardware, and explain how to manage disks and volumes.
 • · Describe enterprise storage solutions, and select the appropriate solution for a given situation.
 • · Implement and manage Storage Spaces and Data Deduplication.
 • · Install and configure Microsoft Hyper-V, and configure virtual machines.
 • · Deploy, configure, and manage Windows and Hyper-V containers.
 • · Describe the high availability and disaster recovery technologies in Windows Server 2016.
 • · Plan, create, and manage a failover cluster.
 • · Implement failover clustering for Hyper-V virtual machines.
 • · Configure a Network Load Balancing (NLB) cluster, and plan for an NLB implementation.
 • · Create and manage deployment images.
 • · Manage, monitor, and maintain virtual machine installations.

 

 

 

Anmäl dig via följande formulär 

Välj kurstillfälle:
För- och efternamn:
Företag:
E-post:
Telefon dagtid:
Faktureringsadress:
Eventuell bokningskod: