Identity with Windows Server 2016

Detta är Microsofts standardkurs MS20742B på fem dagar. Utbildningen genomförs i en virtuell miljö med laborationer/övningar som deltagarna har tillgång till 180 dagar efter kursen.

 

Kurslängd:
5 dagar

 

Kursdatum:
21-25 maj

       

Kursbeskrivning

 • - Install and configure domain controllers.
 • - Manage objects in AD DS by using graphical tools and Windows PowerShell.
 • - Implement AD DS in complex environments.
 • - Implement AD DS sites, and configure and manage replication.
 • - Implement and manage Group Policy Objects (GPOs).
 • - Manage user settings by using GPOs.
 • - Secure AD DS and user accounts.
 • - Implement and manage a certificate authority (CA) hierarchy with AD CS.
 • - Deploy and manage certificates.
 • - Implement and administer AD FS.
 • - Implement and administer Active Directory Rights Management Services (AD RMS).
 • - Implement synchronization between AD DS and Azure AD
 • - Monitor, troubleshoot, and establish business continuity for AD DS services.

 

 

Anmäl dig via följande formulär 

Välj kurstillfälle:
För- och efternamn:
Företag:
E-post:
Telefon dagtid:
Faktureringsadress:
Eventuell bokningskod: