Administering SQL Server 2016

Utbildningen ger deltagarna som administrerar och underhåller SQL Server-databaser mer kunskap och färdigheter för att administrera en SQL-databasinfrastruktur. Dessutom kommer det att vara till nytta för personer som utvecklar applikationer som levererar innehåll från SQL Server-databaser. Detta är Microsofts standardkurs MS20764B på fem dagar. Utbildningen genomförs i en virtuellt miljö med laborationer/övningar som deltagarna har tillgång till 180 dagar efter kursen.

 

Kurslängd:
5 dagar

 

Kursdatum:
11-15 juni

       

Kursbeskrivning

 • - Authenticate and authorize users
 • - Assign server and database roles
 • - Authorize users to access resources
 • - Protect data with encryption and auditing
 • - Describe recovery models and backup strategies
 • - Backup SQL Server databases
 • - Restore SQL Server databases
 • - Automate database management
 • - Configure security for the SQL Server agent
 • - Manage alerts and notifications
 • - Managing SQL Server using PowerShell
 • - Trace access to SQL Server
 • - Monitor a SQL Server infrastructure
 • - Troubleshoot a SQL Server infrastructure
 • - Import and export data

 

 

Anmäl dig via följande formulär 

Välj kurstillfälle:
För- och efternamn:
Företag:
E-post:
Telefon dagtid:
Faktureringsadress:
Eventuell bokningskod: