Active Directory

Active Directory med inriktning på Windows 2016.

Efter kursen kan deltagaren använda progammet och dess fördelar vid redigerande och nyskapande av sidor och publikationer.

Kurslängd:
3 dagar

 

Kursdatum:
2-4 maj

       

Kursbeskrivning

  • - Active Directory i teori och praktik.
  • - Konfigurering av AD.
  • - Roller och Funktioner.
  • - Nya funktioner och inställningar i AD under Windows server 2016.
  • - Replikering.
  • - Administrering av användare, grupper, Organisational Units m.m.
  • - Group Policies. Grupprinciper i Windows 2016.
  • - Återställning av en domänkontrollant, Vitala funktioner, DNS, Global Catalog och FSMO-roller.
  • - Återställning av data i AD.

 

 

Anmäl dig via följande formulär 

Välj kurstillfälle:
För- och efternamn:
Företag:
E-post:
Telefon dagtid:
Faktureringsadress:
Eventuell bokningskod: