Group Policies

Group Policies i Active Directory med inriktning på Windows server 2016.

 

Kurslängd:
1 dag

 

Kursdatum:
19 april

       

Kursbeskrivning

En kurs för dom som vill få djupare förståelse i hur man använder group policies i en Active Directory Domän. Vi tittar på, och laborerar med policies som är vanliga inom en AD-miljö och får en inblick i nyheter för Windows server 2016.

Kursen vänder sig främst till dem som har god förkunskap i Active Directory.

 

Anmäl dig via följande formulär 

Välj kurstillfälle:
För- och efternamn:
Företag:
E-post:
Telefon dagtid:
Faktureringsadress:
Eventuell bokningskod: