Excel grund

En omfattande grundkurs i Excel med inriktning på hur formler och funktioner kan göra kalkylen effektivare. Efter kursen ska deltagaren kunna sätta upp en enkel kalkyl och använda den i arbetet.

Förkunskaper:
Inga

Kurslängd:
2 dagar

Pris:
4 800:-

Kursdatum 2014:

       

Kursbeskrivning

- Skriva in text och tal
- Formatering: datum, tal, text
- Spara, autospara, lösenord
- Utskriftsformat, skriva ut
- Räknesätt, tankesätt
- Enkla formler +-*/
- Funktionerna SUMMA, MEDEL och fler
- Använda funktionsguiden
- Enkla diagram
- Räkna procent av/på/del
- Uppgifter och diskussion om användning i arbetet

Anmäl dig via följande formulär 

Välj kurstillfälle
Ange programversion
 
Namn
Företag
E-post
Telefon dagtid
 
 Hit ska fakturan skickas
Kontaktperson
Faktureringsadress
Ev bokningskod
  
 

Kursbeskrivning

Kursplan