Access

Efter en kurs i databasprogrammet Access har du fått förståelse för hur du ska bygga en enkel databas med flera tabeller, skapa relationer och göra inställningar samt skapa formulär, frågor och rapporter.

Förkunskaper:
Inga

Kurslängd:
3 dagar

Pris:
8 800:-

Kursdatum:
27-29 maj

       

Kursbeskrivning

Tabeller
- Skapa och redigera
- Egenskaper på fält
- Skapa relationer
Frågor
- Urvalsfrågor
- Beräkningsfrågor
Formulär
- Enkla formulär
- Beräkningsfält
- Formulär från flera tabeller
Rapporter

Anmäl dig via följande formulär 

Välj kurstillfälle
Ange programversion
 
Namn
Företag
E-post
Telefon dagtid
 
 Hit ska fakturan skickas
Kontaktperson
Faktureringsadress
Ev bokningskod
  
 

Kursbeskrivning

Kursplan