Microsoft Office

Office IT-Partner Utbildning erbjuder kurser i Stockholm på begäran.

För kurser i Stockholm - kontakta Jan-Gunnar Nergård för mer information. 
Mobil: 0708 74 70 28
E-post: jan-gunnar.nergard@qdutbildning.se 

Microsoft Office är en samling program (applikationer) som går under benämningen kontorsprogram. Det finns ett antal olika program inom Officefamiljen:

Word: Ordbehandlingsprogram för att arbeta med texter
Excel: Kalkylprogram för att arbeta med tal och tabeller
Powerpoint: Presentationsprogram för att skapa presentationer

Övriga program inom Officefamiljen
Access: Databasprogram för att arbeta med datalistor
Project: Ett program för projekthantering
InfoPath: Ett program för att skapa formulär
OneNote: Digitala anteckningsböcker
Visio: Program för flödesscheman

QD Utbildning erbjuder kurser i samtliga Officeprogram.

Välj bland kurserna i vänstermenyn.


Versioner

Vi erbjuder kurs i följande versioner

Office 2013
Office 2010
Office 2007

Office 2003
Office 2000
Office 97