IT-utbildning för chefer

Använd alla delar i MS Office och bli mer effektiv som chef.

Du får lära dig att använda datorn på ett mer strukturerat och dynamiskt sätt där samverkan och programintegrering betonas. Efter kursen har Du fått en djupare insyn i programmens användning och färdigheter att hitta och använda rätt verktyg för respektive uppgift.

Office IT-Partner Utbildning erbjuder vi nu en anpassad kurs för chefer. Vissa förkunskaper i Word, Excel, PowerPoint och Outlook krävs. Medarbetare ser ofta chefens kompetens som ett "benchmark" för vad som är nödvändigt att kunna.

Passen är fördelade på 6 tillfällen enligt nedan:

- Dag 1 - Windows och filhantering

- Dag 2 - Word och Outlook

- Dag 3 - Word och Outlook

- Dag 4 - Excel

- Dag 5 - PowerPoint med Excel och Word

- Dag 6 - Presentationsteknik

 

Kursen består av totalt fyra heldagar och två halvdagar.

 

För mer information, skicka ett mail till info@qdutbildning.se .