Coaching för ledare - QD Utbildning

Coaching för ledare

Coaching är ett modernt, utvecklat och effektivt instrument att öka alla medarbetares resultat. Detta märks framförallt vid coaching av ledare där resultaten är omedelbara och får genomslag i medarbetarnas "nöjdhetsindex".

Vi erbjuder två möjligheter till våra kunder, du kanske själv söker en professionell coach, eller så är du intresserad av att själv förbättra dina färdigheter i coaching.

För att lyckas som coach krävs förmågan att anpassa coachingen till individen och situationen, att kunna växla mellan att vara instruktör, handledare eller mentor.

Ur innehållet:

- Coaching som förhållningssätt

- Vad förväntas

- Utvecklande frågeställningar

- Vad lyssnar coachen efter

- Konstruktiv feedback

- Kunskap, färdighet och motivation

 

För mer information eller bokning av en coach kontakta Jan-Gunnar Nergård 018-47 47 028 eller 0708-747 028